insurance company

ECRK

Europejskie Centrum Rozliczania Kierowców to firma, która zapewnia pełną i profesjonalną obsługę firm transportowych zarówno w transporcie ciężkim jaki i expresowym/ busy do 3,5t / z zakresu rozliczania czasu pracy i wynagrodzenia kierowców, tak aby przewoźnicy mogli wykonywać swój zawód zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. więcej...

Aktualności

Austria znowelizowała ustawę o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG). Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i pociągają za sobą szereg obowiązków, które będzie musiał spełnić przewoźnik wykonujący operacje transportowe na terytorium Austrii. więcej...